ข่าวสาร > โครงการ CSR ส่งสุขแบ่งปัน ASAKI มอบผ้าห่มเพื่อพี่น้องบนดอยอบอุ่นใจคลายหนาวและอุปกรณ์เครื่องเขียน

โครงการ CSR ส่งสุขแบ่งปัน ASAKI มอบผ้าห่มเพื่อพี่น้องบนดอยอบอุ่นใจคลายหนาวและอุปกรณ์เครื่องเขียน

โครงการ CSR ส่งสุขแบ่งปัน ASAKI มอบผ้าห่มเพื่อพี่น้องบนดอยอบอุ่นใจคลายหนาวและอุปกรณ์เครื่องเขียน

โครงการ CSR ส่งสุขแบ่งปัน

"มอบผ้าห่มเพื่อพี่น้องบนดอยอบอุ่นใจคลายหนาวและมอบอุปกรณ์เครื่องเขียนเพื่อน้องๆนักเรียนใช้ประโยชน์ในการศึกษา"

สนับสนุนโดย บริษัก อาซากิ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด และบริษัทฯ ในเครือ ดำเนินการโดย คุณวัฒนา ดำรงทรัพย์ไพศาล

มอบอาหารกลางวัน 351 กล่อง แก่ครูและนักเรียนและมอบเครื่องเขียนแก่เด็กนักเรียน

เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของสถานที่ราชการ เพื่อนำอุปกรณ์ที่บริจาคดังกล่าว นำไปใช้เพื่อสนับสนุนทางด้านการบริการที่จำเป็น

ในวันพฤหัสบดี ที่ 29 ธ.ค. 2565

ณ โรงเรียนบ้านกลาง ตำบลแม่สลองนอก อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย