ข่าวสาร > โครงการ CSR ส่งสุขแบ่งปัน ASAKI มอบจักรยาน ให้กับสำนักงานเขตบางคอแหลม

โครงการ CSR ส่งสุขแบ่งปัน ASAKI มอบจักรยาน ให้กับสำนักงานเขตบางคอแหลม

โครงการ CSR ส่งสุขแบ่งปัน ASAKI มอบจักรยาน ให้กับสำนักงานเขตบางคอแหลม

โครงการ CSR ส่งสุขแบ่งบัน

" มอบจักรยาน ให้สำนักงานเขตบางคอแหลม "

ในวันที่ 12 มกราคม 2566 คุณวัฒนา ดำรงทรัพย์ไพศาล ประธานกรรมการบริษัท บริษัท อาซากิ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด และบริษัทฯ ในเครือ 

มอบจักรยาน ให้สำนักงานเขตบางคอแหลม โดยได้รับเกียรติจาก นางวาสนา บูรณกิจิโสภณ ผู้อำนวยการเขตบางคอแหลม เป็นผู้รับมอบ

สนับสนุนการดำเนินงาน กิจกรรมวันเด็ก ซึ่งจะจัดขึ้น ณ เอเชียทีค เดอะ ริเวอร์ฟร้อนท์ โดยสำนักงานเขตบางคอแหลม

เป็นผู้สนับสนุนการจัดกิจกรรม ในวันที่ 14 มกราคม 2566 

เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของสถานที่ราชการ เพื่อนำอุปกรณ์ที่บริจาคดังกล่าว นำไปใช้เพื่อสนับสนุนทางด้านการบริการที่จำเป็น

สนับสนุนโดย บริษัท อาซากิ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด และบริษัทฯ ในเครือ โดย คุณวัฒนา ดำรงทรัพย์ไพศาล