ข่าวสาร > โครงการ CSR ส่งสุขแบ่งปัน ASAKI มอบจักรยาน และร่วมจัดกิจกรรม วันเด็กแห่งชาติ 2566

โครงการ CSR ส่งสุขแบ่งปัน ASAKI มอบจักรยาน และร่วมจัดกิจกรรม วันเด็กแห่งชาติ 2566

โครงการ CSR ส่งสุขแบ่งปัน ASAKI มอบจักรยาน และร่วมจัดกิจกรรม วันเด็กแห่งชาติ 2566

โครงการ CSR ส่งสุขแบ่งบัน

" มอบจักรยาน ในกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 2566 "


ในวันที่ 14 มกราคม 2566 คุณวัฒนา ดำรงทรัพย์ไพศาล ประธานกรรมการบริษัท บริษัท อาซากิ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด และบริษัทฯ ในเครือ 

มอบจักรยาน ในกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 2566 "รู้หน้าที่ มีวินัย ใฝ่ความดี"จัดโดย สำนักงานเขตบางคอแหลม ร่วมกับ เอเชียทีค เดอะ ริเวอร์ฟร้อนท์ และ บริษัท อาซากิ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด และบริษัทฯ ในเครือ 

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้ตระหนักรู้ถึงความสำคัญของตนเอง ได้แสดงความสามารถ กล้าคิด กล้าแสดงออก

ปลูกฝังจิตสำนึกความเป็นไทย และการมีจริยธรรม ศีลธรรม คุณธรรม ให้แก่เด็กและเยาวชน 

ในโอกาสนี้ นางวาสนา บูรณกิตติโสภณ ผู้อำนวยการเขตบางคอแหลม เป็นประธานในพิธีกล่าวเปิดงาน และอ่านสารวันเด็กแห่งชาติ 

โดยมีนางสาวสุทธิรัตน์ สุทธิวงษ์ หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงานวันเด็กแห่งชาติ 

เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของสถานที่ราชการ เพื่อนำอุปกรณ์ที่บริจาคดังกล่าว นำไปใช้เพื่อสนับสนุนทางด้านการบริการที่จำเป็น

สนับสนุนโดย บริษัท อาซากิ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด และบริษัทฯ ในเครือ โดย คุณวัฒนา ดำรงทรัพย์ไพศาล