ข่าวสาร > โครงการ CSR กับ ASAKI ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนโครงการ ปันรัก(ษ์)ให้น้อง

โครงการ CSR กับ ASAKI ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนโครงการ ปันรัก(ษ์)ให้น้อง

โครงการ CSR กับ ASAKI ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนโครงการ ปันรัก(ษ์)ให้น้อง

Asaki ร่วมสนุับสนุนงบประมาณในการทำกิจกรรมเพื่อเพิ่มโอกาสทางการศึกษาให้เด็กในพื้นที่ห่างไกล บริษัท อาซากิ อินเตอร์เนชั่นแนล จํากัด 


เป็นบริษัทที่นำเข้าและจำหน่ายสินค้าเกี่ยวกับอุปกรณ์ไอที อุปกรณ์เสริมสำหรับโทรศัพท์ มากว่า 20 ปีที่เรามุ่งมั่นและพัฒนาสินค้าให้ทันสมัยและเข้าถึงผู้บริโภคให้ได้มากที่สุด


ไม่ว่าคุณจะเป็นใครหรืออยู่ที่ไหนคุณก็จะสามารถซื้อผลิตภัณฑ์ของเราได้ทุกเมื่อที่ต้องการ ด้วยจุดมุ่งหมายนี้อาซากิจึงมีความตั้งใจกระจายสินค้าไปจำหน่ายยัง 7-ELEVEN

และร้านค้าชั้นนทั่วประเทศ จนในปี 2553 อาซากิได้รางวัลผู้ประกอบการดีเด่นจากทาง 7-ELEVEN 


และปัจจุบันเอาซากิเป็นแบรนด์สินค้าและอุปกรณ์ไอทีที่มียอดจำหน่ายสูงเป็นอันดับ 1 ใน 7-ELEVEN อีกด้วย


จากประสบการณ์ในการทำแบรนด์อาซากิที่ผ่านมาผู้บริหารของบริษัทอาซากิตระหนักถึงความสำคัญในเรื่องของโอกาสและการพัฒนา 


เนื่องจากก่อนที่แบรนด์อาซากิจะประสบความสำเร็จอย่างในวันนี้ก็ได้รับความร่วมมือจากบุคลลากรที่มีความสามารถ คุณวัฒนา ดำรงทรัพย์ไพศาล ประธานกรรมการบริษัทอาซากิ

จึงอยากส่งต่อโอกาสทางการศึกษา โอกาสในการเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพให้กับเด็กในรุ่นปัจจุบันที่จะต้องเติบโตมาเป็นอนาคตของชาติ

เป็นผู้ที่จะพัฒนาสินค้าและสิ่งต่างๆให้ดีและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น


บริษัท อาซากิ ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุน “โครงการ ปันรัก(ษ์)ให้น้อง” 


นักศึกษาชุมนุมอนุรักษ์ธรรมชาติและสภาพแวดล้อม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต โดยทีมนักศึกษาจะเดินทางไปให้ความรู้ด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม มอบสิ่งของ

และทำกิจกรรมร่วมกับเด็ก ณ โรงเรียนบ้านผาลั้ง ตำบลห้วยชมภู อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ในวันที่ 3-7 มกราคม 2567 


คุณวัฒนา ดำรงทรัพย์ไพศาล ประธานกรรมการ และคณะผู้บริหาร บริษัท อาซากิ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เล็งเห็นถึงคุณประโยชน์และความตั้งใจในการทำกิจกรรมของนักศึกษาจึงทำการสนับสนุนเป็นเงินสด จำนวน 10,000 บาท และจัดส่งสินค้าแบรนด์อาซากิ เช่น ปลั๊กไฟ พาวเวอร์แบงค์ เป็นต้น 


สำหรับจัดทำจุดชาร์จพลังไว้อำนวยความสะดวกระหว่างดำเนินกิจกรรม


บริษัท อาซากิ อินเตอร์เนชั่นแนล จํากัด มีความยินดีอย่างมากที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมที่ดีและได้ช่วยสนับสนุนสังคม ซึ่งส่วนหนึ่งที่ทำให้อาซากิสามารถช่วยสนับสนุนกิจกรรมที่ดีอย่างนี้ได้มาจากการอุดหนุนจากลูกค้าทุกท่าน อาซากิขอขอบคุณที่ทุกท่านไว้วางใจ และเชื่อมั่นในแบรนด์ของเรา